Advies

In veel gevallen zijn de adviseurs van Leeuwenkamp Architecten al voorafgaand aan het ontwerpmaatwerk actief. In dat geval spelen zij een rol bij het maken van een haalbaarheidsberekening, het inmeten van gebouwen of het digitaliseren van bestaande panden. In het andere geval zijn zij actief bij het opstellen van de investeringsoverzichten, de exploitatiebegrotingen en het programma van eisen. En in het stadium van realisatie selecteren zij geschikte aannemers, adviseren zij bij onvoorziene ontwikkelingen tijdens het bouwproces en verzorgen zij de eindcontrole bij de oplevering. Allemaal aspecten die de haalbaarheid van een bouwtraject verhogen.