Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Scheemda

Tags:

Nieuwbouw, Poliklinieken, Klinieken, Operatiecomplex, Laboratorium, Kantoren

Oppervlakte:

34.000m2

Opdrachtgever:

OZG

Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda

Het nieuwe ziekenhuis van het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda is een modern duurzaam zie-

kenhuis met veel daglicht, gebouwd volgens de nieuwste inzichten en voorschriften voor ziekenhuizen en zorgin-

stellingen. Een ziekenhuis waar de patiënt niet kan verdwalen, met een logische indeling, gescheiden patiënten-

stromen en strikte scheiding tussen patiënt- en niet-patiëntstromen. In samenspraak met de gebruikers is een

logistiek optimaal ziekenhuis ontworpen dat bestaat uit vier hoofdgebouwdelen: hoofdentree – polikliniek en kan-

toren – klinieken en beddenhuis – hotfloor. Elk gebouwdeel met separate installaties en functionaliteiten. Een be-

langrijke eis was de flexibiliteit van het gebouw omdat de zorg zo snel verandert. Denk aan e-health, de rolverde-

ling tussen ziekenhuis en eerstelijnszorg. Leeuwenkamp Architecten werkte in het ontwerpteam steeds met een

Expert Driven Design aanpak.

 

In het ontwerp is aandacht besteed aan het creëren van een healing environment. Kleurgebruik, materialen,

hightech waar het moet, huiselijk waar het kan. De polikliniek is ruim en overzichtelijk, met steeds uitzicht op de

weidse omgeving door de vele ramen. Een prettig ziekenhuis als het gaat om de indeling van functionele ruim-

ten, met oog voor looplijnen en mogelijkheid tot clusteren van afdelingen. De één- en tweepersoonskamers bie-

den veel privacy en de indeling van de polikliniek is zo gemaakt dat dokters naar patiënten lopen in plaats van

andersom.

 

De belangen van de patiënt staan voorop in het ontwerp. De opdrachtgever weet hoe zij goede zorg moet leveren,

maar niet hoe ze een nieuw ziekenhuis moeten bouwen. Daar had het OZG expertise voor nodig en zij hebben dat

onder andere gevonden bij Leeuwenkamp Architecten. Om daarvan optimaal gebruik te maken is dit project Ex-

pert Driven aangepakt. Wij hebben een gebouw ontwikkeld dat voldoet aan de eisen voor een modern zie-

kenhuis. Met onze ziekenhuiservaring weten we waaraan de verschillende ruimtes moeten voldoen en hoe we dat

binnen de kaders die de opdrachtgever schetst, zo efficiënt en slim mogelijk kunnen ontwerpen.