blooming Hotel & Wellness Gemeente Bergen (NH)

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Gemeente Bergen (NH)

Tags:

Hotel, Wellness, uitbreiding, nieuwbouw

Oppervlakte:

-----

Opdrachtgever:

blooming Groep

blooming

Hotel blooming is een dynamisch en eigentijds hotel en conferentie-landgoed in Bergen (NH).
Het hotel ligt enigszins verscholen in het uitgestrekte Noordhollands duinreservaat tussen Bergen en Schoorl.
Een belangrijk gegeven op deze bijzondere plek in het duinlandschap is de maximale toegestane bebouwing volgens het geldende bestemmingsplan en de uitgangspunten van het streekplan. Hierin is onder meer opgenomen het behouden van de waarden van het bestaande landschap.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende bestemmingsplankaart waren gedateerd, waardoor de exacte grenzen en het toegestane bebouwingsoppervlak onduidelijk waren. In goede samenwerking met de gemeente Bergen zijn deze vastgesteld. Een eis in het bestemmingsplan is dat de bebouwing voorzien wordt van een kap met een dakhelling tussen de 15 en de 40 graden. Tevens mag de goothoogte maximaal 8,5 meter bedragen. Binnen deze mogelijkheden is er gekozen voor een maximale dakhelling en het toepassen van dakkapellen om zodoende de ruimte in de kap zo goed mogelijk te benutten. Een dakkapel moet voldoen aan een aantal eisen om als dusdanig te worden aangemerkt. Eén van die eisen is, dat ze terug moeten liggen ten opzichte van de gevel. Om zoveel mogelijk ruimte te benutten op de kapverdieping zijn ze zo dicht mogelijk naar de gevel geplaatst. Vanuit de architectuur is het wenselijk om de dakkapellen op een aantal plaatsen visueel door te laten lopen vanuit de gevel. Dit is opgelost door ter plaatse extra kaders voor de gevel en de dakkapellen te maken die voor deze verbinding zorgen.
Het uiteindelijke stedenbouwkundige totaalplan voldoet aan de maximale mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan, zonder vrijstellingen of wijzigingen.