Landal Beach Resort Ooghduynen

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Ooghduynen

Tags:

Restaurant, Bowling, Receptie en recreatie

Oppervlakte:

ca. 4.000 m2 BVO

Opdrachtgever:

Landal Greenparcs Ooghduynen

Ontwerpverantwoording

Inleiding
Op 12 december 2015 is door een brand het centrumgebouw van Landal Beach Resort Ooghduyne volledig verwoest. In het voormalig centrumgebouw bevonden zich onder andere een ontvangstruimte, restaurant, zwembadparadijs, bowlingbanen, indoorspeelplaats, animatieruimte en kantoorruimten. Leeuwenkamp Architecten kreeg op 13 december 2015 het verzoek of zij spoedig konden schakelen in het (her)ontwerpen van het nieuw (her) te bouwen centrumgebouw.
Leeuwenkamp Architecten heeft in 2009 de laatste uitbreiding/aanpassing aan het centrumgebouw ontworpen.
De schade die door de brand is veroorzaakt is groot, niet alleen het gebouw is verwoest maar de gevolg schade van het niet hebben van een centrumgebouw is enorm. Het verzoek van opdrachtgever was dan ook om een nieuw centrumgebouw te ontwerpen dat zeer spoedig gerealiseerd kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat het centrumgebouw in juli 2016 weer operationeel moet zijn.

Analyse
Na de eerste onderzoeken in samenwerking met de constructeur kon worden gesteld dat de fundering nog intact was en dat deze kan worden hergebruikt. Dit houdt in dat de daarboven liggende constructie ongeveer gelijk moest zijn aan het verwoeste gebouw. Eveneens kon er worden gesteld dat de bak van het zwembad nog intact is en deze ook kan worden hergebruikt. Het Programma van Eisen van de opdrachtgever was gelijk aan het programma dat zich in het verwoeste gebouw bevond, met dien verstande dat alles energetischer en duurzamer terug gebouwd moet worden.
Met deze ingrediƫnten hebben wij eerst onderzoek gedaan naar het terugbouwen van de piramidevorm van het zwembad. In het vigerend bestemmingsplan is een maximale hoogte vastgesteld van 15 meter. Het voormalig centrumgebouw had ter plaatse van het zwembad een piramidevorm met een hoogte van 22 meter. Daarnaast is een piramidevorm tegenwoordig uit energetisch en duurzaam oogpunt geen goede keus. Veel inhoud conditioneren. Door deze twee redenen hebben wij besloten om de piramidevorm niet terug te bouwen.

Ontwerp
In het voorliggende ontwerp hebben we gekozen om het door ons in 2009 ontworpen en gerealiseerde gebouw, als uitgangspunt te nemen. Door het verlaten van de piramide vorm en de rafelige aanbouwen maar ervoor gekozen om twee gebogen leesbare volumen een spel met elkaar te laten aangaan, die een eenheid vormen, bewegingen die herkenbaar zijn in de omliggende omgeving/landschap en daarin aansluiten, gekozen kleurschakeringen, transparantie, het sedum dakvlak en materialisatie zullen de architectonische verschijningsvorm versterken. In de gevel textuur is de functie zichtbaar, de verticale belijningen versterken de glooiend beweging.
Als u door de herkenbare houten entree bent, meandert de interne routing, deze schakelt de verschillende gebruiksfuncties met elkaar die vloeiend in elkaar zullen overlopen. Doorzichten, hoogte, lichtinval, kleur en ruimtebeleving maken het gebouw tot een geheel concept. Zowel intern als van extern is er voor materialisatie gebruik dat aansluit op het gebruik en omgeving.
In het ontwerp is er rekening gehouden met de grenzen van het bouwvlak volgens vigerend bestemmingsplan, aansluiten op de bestaande fundering, vormentaal dat past in het landschap, duurzame materialisatie en kleurgebruik dat zal aansluiten in de omgeving.