Gemeentewerf Heerhugowaard

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Heerhugowaard

Tags:

Gemeentewerf, kantoor, sociale werkplaats, nieuwbouw

Oppervlakte:

ca. 1.500 m2 BVO

Opdrachtgever:

Gemeente Heerhugowaard / Esgédé Reigersdaal

Een duurzaam ontwerp

In de circa 1500 m² BVO grote nieuwbouw is circa 2/3 gedeelte gerealiseerd voor de gemeente Heerhugowaard en circa 1/3 gedeelte bestemd voor Esdégé-Reigersdaal.

De ruimten voor de gemeentewerf omvat o.a.:

De ruimten voor Esdégé-Reigersdaal ten behoeve van het groenonderhoud in “Plan de Draai” omvat o.a.:

Een gebouw dat langzaam oprijst uit het maaiveld, met een glazen kop die de groene omgeving weerspiegelt en geheel is voorzien van een groen dak. De hoofdentree is duidelijk herkenbaar door middel van een toegevoegd element aan de hoofdstructuur. De overige toegangen zijn vormgegeven door schanskorf schijven welke voorzien zijn van groene hellingen. Zodra men door de hoofdentree het gebouw betreedt is de duidelijke structuur van de twee hoofdassen in het gebouw zichtbaar. De ene as geeft doorzicht direct vanuit de hoofdentree en voorziet deze van daglicht, de assen in de lengterichting van het gebouw komen uit op de groene binnen patio’s. Bij materialisatie van het gebouw zijn uitsluitend materialen toegepast met een zo laag mogelijke milieubelasting gedurende de gehele levensduur. In de installatietechniek, zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen toegepast o.a. een warmteterugwinningsinstallatie met de opslag in de bodem, energieopwekking door zonnepanelen en toepassing van specifieke zonwerende beglazing. Een herkenbaar duurzaam gebouw voor een voortvarende duurzame gemeente.