Kultuurhuis Castricum

Status:

Bouwvoorbereiding

Locatie:

Castricum

Tags:

Kultuurhuis, woningen, parkeergarage, nieuwbouw

Oppervlakte:

79 woningen, bibliotheek, kultuurhuis, parkeerkelder

Opdrachtgever:

BPO

Locatie

De bouwlocatie is gelegen in het centrumgebied van Castricum, naast het overdekte winkelcentrum. Rondom het winkelcentrum bevinden zich verspreid een aantal maatschappelijke functies zoals de openbare bibliotheek, ontmoetingscentrum Geesterhage, Toonbeeld en het gemeentehuis. De locatie grenst aan verschillende gebieden die uiteenlopen qua maat, schaal en functie. Aan de noordzijde bevindt zich een parkachtig gebied. Aan de oost- en westzijde grenst het plan aan stroken laagbouw ééngezinswoningen en aan de zuidzijde ligt het grootschalige overdekte winkelcentrum.

Het plan

Voor het gehele centrumgebied van de gemeente Castricum is een ontwikkelingsvisie opgesteld. In een aantal fases wordt het gebied herontwikkeld en geherstructureerd. Het Kultuurhuis is het eerste in een reeks van grootschalige vernieuwingen voor het gehele centrumgebied en het omliggende gebied. In het project worden in het Kultuurhuis diverse maatschappelijke functies bijeengebracht in combinatie met woningen en parkeren.
In de nieuwe opzet krijgen, naast de winkels, de overige centrumfuncties meer aandacht. De maatschappelijke functies worden tezamen in het Kultuurhuis ondergebracht. Met name functies die na winkelsluitingstijd extra bezoekers trekken, zorgen ervoor dat het centrum levendig blijft. De bebouwing zal zich stedenbouwkundig en architectonisch meer moeten onderscheiden als centrumbebouwing en zal als ‘baken’ fungeren naar de omgeving.
De parkeergarage bevindt zich ondergronds en is gedeeltelijk openbaar en gedeeltelijk voor de bewoners van de koopwoningen bestemd. Het openbare en private deel zijn van elkaar gescheiden.