Hartcatheterisatie VUmc Amsterdam

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

VUmc Amsterdam

Tags:

Hartcatheterisatiecomplex

Oppervlakte:

720 m2 BVO

Opdrachtgever:

VUmc Amsterdam

Hartcatheterisatiekamers

De opdracht van het ontwerp van de Hartkatheterisatieafdeling VU Medisch Centrum vloeide voort uit de opgedane ervaring renovatie OK-complex VU Medisch Centrum. Ook toen was de opdracht binnen alle kaders en richtlijnen met een geschikt ontwerp te komen. Bouwkundig en constructief inzicht, bouwlogistieke controle en degelijke directievoering van Leeuwenkamp Architecten bewezen zich in de complexe ziekenhuispraktijk.
Omdat de hartkatheterisatieafdeling tijdens de uitvoering van het project operationeel diende te blijven, geschiedde de realisatie ook dit keer gefaseerd. Door een inventief ontwerp en ordelijk projectmanagement is er een hypermodern complex gerealiseerd waarbij tijdens de uitvoering telkens twee katheterisatiekamers volledig in bedrijf bleven.
Het streven naar daglichtoptimalisatie en privacy voor de patiënt en medewerker was een van de uitgangspunten voor het ontwerp. Vanuit de bedienruimte is er bijvoorbeeld volledig overzicht op het katheterisatieproces en indien gewenst kan het tussenliggende loodglas worden verduisterd voor privacy van zowel gebruiker als patiënt. Er zijn diverse routes in het ontwerp meegenomen en er is een directe toegang vanuit de Spoed Eisende Hulp die het ‘normale proces’ zo min mogelijk verstoort.

Projectmanagement

De renovatie van de katheterisatieafdeling is een complexe opgave geweest. Naast het volledig renoveren tot een hypermoderne nieuwe afdeling moest alles gefaseerd worden uitgevoerd in verband met de noodzaak altijd twee van de drie katheterisatiekamers in bedrijf te houden. Dit vroeg om degelijk projectmanagement van onze zijde. Leeuwenkamp Architecten heeft strak de regie gevoerd over budget, planning, bouwoverlast en coördinatie.

Hoogwaardige complexe ziekenhuisfunctie

De katheterisatieafdeling bevindt zich naast het Project CCU, EHH en dagbehandeling, en heeft qua gebouwstructuur, daglicht, verdiepingshoogte gelijke uitdagingen. In samenwerking met overige adviseurs is alles tot in detail uitgezocht om deze hoogcomplexe ziekenhuisfunctie ingepast te krijgen volgens de hedendaagse normen en eisen. Tevens zijn in het ontwerp alle ruimtes voorzien van daglicht en zijn de ruimtes eveneens vormgegeven vanuit de ogen van de patiënt.
Het tot in detail uitgezochte ontwerp is verwoord in het bestek en de tekeningen voor de aanbesteding. Tevens zijn de totale fasering, bouwlogistiek, overlastbeperkende maatregelen, stofschottenplan en vluchtroutes tijdens
de bouw meegenomen in de aanbesteding. Door goede directievoering is het bestaande ziekenhuis ontlast van alle bouwwerkzaamheden.