MFA Lelystad

Status:

Voorontwerp

Locatie:

Lelystad

Tags:

Multifunctioneel gebouw, wonen, zorg, basisschool

Opdrachtgever:

Opdrachtgever

Flexibel

MFA Warande is een flexibel gebouw dat meegroeit en krimpt met het aantal aanwezige leerlingen/gebruikers.
Niemand kan alle ontwikkelingen voor de komende 40 jaar overzien. Bij de bouw van dit gebouwconcept hoeft dit ook niet. Er kan een risicoloze keuze worden gemaakt over de benodigde omvang. Het gebouw is nooit te groot of te klein omdat het altijd wordt aangepast aan de behoefte zonder dat het (onderwijs)concept hoeft te veranderen. De omvang van het gebouw past bij de behoefte van dat moment met of zonder woningen erboven.
Ook intern is het gebouw flexibel en makkelijk aan te passen waardoor het uitstekend past bij het flexibele onderwijsconcept van kindcentrum Warande waarin het kind centraal staat. Wie is het kind en wat heeft het kind nodig. In de school moet het kind zelf kunnen vinden wat hij/zij nodig heeft. Mogen zijn wie je bent; bewustwording. Het onderwijs, en dus ook het gebouw moet hier heel flexibel op kunnen in spelen.
Tot slot is het mogelijk woningen boven de MFA te realiseren. Uitgangspunt moet echter zijn dat de MFA zowel met als zonder woningen een volwaardig gebouw is.

Buitenruimte

De  parkeerplaatsen rondom het gebouw bestaan voor een belangrijk deel uit ‘kiss-and-ride’-plaatsen. Hierdoor kunnen deze tijdens de schooluren worden gebruikt als speelvoorziening waardoor de buitenruimte voor de leerlingen van de MFA toeneemt. Voorbeelden voor dubbel gebruik zijn een basketbalveld of atletiekbaan die door middel van een automatische afsluiting, afsluitbaar is van het verkeer.