Dagchirurgisch centrum VUmc Amsterdam

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

VUmc Amsterdam

Tags:

DDOCK, DCC, Operatiecomplex, Healing environment

Oppervlakte:

ca. 3.200 m2 BVO

Opdrachtgever:

VUmc Amsterdam

Dagchirurgisch centrum

Realisatie ver(nieuw)bouw van het Dagchirurgisch centrum voor het VUmc te Amsterdam. Het DCC bestaat onder meer uit operatiekamers (6 stuks), recovery, anesthesie workshop, steriele/ onsteriele bergingen, holding/blockruimte en stafruimtes. In het DCC is zeer veel aandacht besteed aan een omgeving die een zinvolle ontmoeting tussen patiënt en medewerkers maar ook tussen patiënt en medewerkers onderling stimuleert.
Er zijn bijzondere omgevingen gerealiseerd waar extra aandacht voor patiënt, naaste of medewerker nodig is. De ruimten zijn gesitueerd op de 1e en 2e verdieping van het gebouwdeel naast de hoofdingang aan de Boelelaan. Tijdens de uitvoering is er rekening mee gehouden dat het ziekenhuis 24 uur in bedrijf bleef. Daarbij is de overlast als gevolg van de renovatie tot het minimum beperkt.

Ideale Routing

Het DCC is een totaal gerenoveerde afdeling binnen de bestaande contouren van de Vumc. De bouwopgave van het DCC heeft veel overeenkomsten met het Project CCU, EHH en dagbehandeling als het gaat om bestaande structuren, toevoegen van daglicht, healing environment, aandacht voor de patiënt en het ontwerpen vanuit een ideale routing.
In het ontwerp is een enkele lift bij de receptie gekomen pal naast de twee OK’s uit, waar de kleinste ingrepen plaatsvinden. Een aparte gang zorgt ervoor dat ouders hun kinderen tot op de OK kunnen begeleiden. Deze patiënten mogen na de ingreep direct naar huis. De andere twee liften zijn wat verder in de ontvangst- en rustruimte ontworpen. De twee patiëntenstromen zijn gescheiden om meer rust te creëren voor de patiënten die gedurende enige tijd moeten blijven.
De specifieke eisen die OK’s stellen, zijn in samenspraak met de toekomstige gebruikers, de dienst arbo en milieu (AMD), de dienst fysica en medische technologie (FMT) en van medische microbiologie en infectiepreventie (MMI), projectbureauhuisvesting, verwezenlijkt in het ontwerp.

Healing Environment

Bij het ontwerpen van de diverse ruimten is uitgegaan van de gebruiker en is gekeken hoe we het voor deze persoon zo aangenaam mogelijk konden maken. Niet alleen functionaliteit stond op de eerste plaats, maar ook het scheppen van een goed interieur, waarin je je als gebruiker goed voelt.
Er zijn een aantal aspecten waar wij in het ontwerp rekening mee gehouden hebben. Dit zijn onder meer: groen en uitzicht op groen (toevoegen van Greenwalls); de akoestiek in de diverse ruimten; de ventilatiebehoefte en frisse lucht; de toepassing van licht en verlichting (daglichtsimulatie). Vervolgens hebben we gekeken naar de menselijke maat. Dit varieert voor de verschillende patiëntengroepen, bijvoorbeeld volwassenen en kinderen; kleurgebruik en materialisatie; de routing voor de diverse patiëntenstromen en patiëntengroepen is de rode draad geweest voor het ontwerp en het uiteindelijke resultaat.