De Vijzelmolen Hoorn

Status:

Gerealiseerd

Locatie:

Hoorn

Tags:

Appartementen, Nieuwbouw, zorg

Oppervlakte:

-----

Opdrachtgever:

Intermaris

Een solitair gebouw

Op verzoek van de gemeente heeft Intermaris Woondiensten in samenwerking met Leekerweide een woongebouw gecreëerd, dat geschikt is voor bewoning door gehandicapten. Tevens is er 24-uurs begeleiding aanwezig. Het gaat dus om een vorm van beschermd wonen. Het gebouw is solitair in de ruimte geplaatst. Gekozen is voor een vormgeving die op de locatie een aandachtspunt zal vormen. De ovale vorm van het gebouw en de hoogte van 7 verdiepingen maken het geheel tot een zeer markant onderdeel van de woonomgeving.

Individueel wonen met zorg naar behoefte

In het woonzorggebouw hebben 36 bewoners hun eigen appartement betreden. Dit appartement bestaat uit een woon-/slaapkamer en een badkamer/toilet. Verder kunnen de bewoners binnen het gebouw gebruik maken van gemeenschappelijke woonkamers en ruimten voor dagbesteding. De bewoners zijn oudere cliënten met een specifieke zorgbehoefte, die behoort bij de leeftijd of bij verouderingsproblemen van mensen met een handicap.
Zij wonen individueel, maar niet zelfstandig: in het gebouw is 24 uur per dag zorg van Leekerweide aanwezig. Met de bouw van dit complex wordt beantwoord aan een nieuwe behoefte. Enerzijds bereiken cliënten met een verstandelijke handicap een steeds hogere leeftijd en verandert de zorg of neemt de zorgbehoefte toe. Tegelijkertijd wensen cliënten graag midden in de maatschappij te wonen en te blijven wonen. Met de bouw van een complex als de Vijzelmolen blijft dit mogelijk, ook als de cliënten ouder worden en de zorgbehoefte verandert.